Opleiding

LOI Hogeschool bacheloropleiding Hartfunctielaborant

Als eerste en enige door de SBHFL erkende opleider van gespecialiseerde hartfunctielaboranten binnen Nederland biedt LOI Hogeschool studenten al sinds de jaren ’90 de mogelijkheid om via een duaal traject, waarin leren en werken worden gecombineerd, een Bachelor of Science Hartfunctielaborant te behalen. Een groot deel van de huidige hartfunctielaboranten in het werkveld zijn dan ook door LOI Hogeschool opgeleid.

De bacheloropleiding tot hartfunctielaborant bij LOI Hogeschool wordt aangeboden middels flexibel deeltijdonderwijs. Voordeel van deze vorm van onderwijs is dat er geen vaste startdata zijn en een student dus op elke willekeurige dag in het jaar kan beginnen met de opleiding. Daarnaast biedt flexibel deeltijdonderwijs studenten de mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer ze studeren waardoor de opleiding prima te combineren is met een baan en gezinsleven.

Kenmerk van de bacheloropleiding Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool is de belangrijke plaats die het werkplekleren inneemt. Door te oefenen in de praktijk krijgen studenten de mogelijkheid om zich de vaardigheden eigen te maken die ze als afgestudeerd laborant moeten beheersen. Het belang van werkplekleren is ook weerspiegeld in het curriculum, aan het praktijkdeel van de opleiding wordt namelijk de helft van het totaal te behalen studiepunten toegekend en studenten draaien vanaf dag één van hun opleiding mee als leerling-laborant in de praktijk bij een geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.

De opleiding zelf bestaat uit twee delen. De eerste twee leerjaren van de opleiding richten zich op de meer algemene medisch technische kennis en vaardigheden die een afgestudeerde hartfunctielaborant moet beheersen. Onderwerpen zoals het registreren van een ECG, elektrocardiografie en ergometrie en inspanningsfysiologie, inclusief de praktische toepassing hiervan, komen uitgebreid aan bod in dit deel van de opleiding en daarnaast wordt uiteraard ook de anatomie, fysiologie en pathologie van het hart niet overgeslagen. Ook voor de generieke hbo-competenties waaronder sociaal-communicatieve en zelfsturende vaardigheden is aandacht binnen het curriculum. Na succesvolle afronding van alle opdrachten en examens in de eerste twee leerjaren kunnen studenten het certificaat Algemene Hartfunctielaborant bij de SBHFL aanvragen.

In het derde leerjaar van de opleiding gaan studenten zich vervolgens verder specialiseren binnen de echocardiografie, ambulante ECG-monitoring, hartkatheterisatie of cardio-implantaten. Aan het einde van het derde leerjaar volgt een praktijkgericht afstudeeronderzoek waarin de student alle, tijdens de opleiding verworven, competenties toepast en daarmee aantoont het benodigde eindniveau te beheersen. Afgestudeerden van de bacheloropleiding Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool kunnen zich laten registreren als hartfunctielaborant bij de SBHFL.

Bezoek voor meer informatie over de bacheloropleiding Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool onze website: https://www.loi.nl/n-766-hbo-bachelor-hartfunctielaborant.