Aanmelden al nieuw lid van de NHV

Download hier onze folder voor meer informatie.
Lid worden van de NHV? Klik hier.

  • De kosten zijn € 59,- per jaar, betaling d.m.v. jaarlijkse automatische incasso.
  • Wij bieden hartfunctielaboranten i.o. een aspirant lidmaatschap aan welke € 30,- per jaar bedraagt met een maximum van 2 jaar. Daarna betaalt u het gewone lidmaatschapstarief. U dient bij de inschrijving aan te geven per welke datum u met de opleiding bent gestart.
  • Hiervoor bent u lid van de NHV, welke is aangesloten bij de NU’91 en daarmee indirect partner bij CAO-onderhandelingen.
  • Het lidmaatschap van de NHV kan ieder moment ingaan. U ontvangt van onze ledenadministratie een aangepaste nota voor de contributie van het lopende jaar.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar en uitsluitend bij de ledenadministratie.
  • Hiervoor moet uw opzegging vóór 1 oktober, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u geen lid meer wilt zijn, schriftelijk worden gedaan. U kunt de opzegging doorgeven via de ledenadministratie van de NHV op https://leden.hartfunctievereniging.nl/over-nhv/opzeggen-lidmaatschap
    Vermeld uw naam, adres en woonplaats én  uw lidmaatschapsnummer. Uw opzegging is  pas definitief, na het ontvangen van  de bevestiging van de ledenadministratie van de NHV.
    Bij niet of niet tijdig afmelden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur van een jaar.

Hebben wij de juiste persoonlijke gegevens van u?

Geef altijd  verandering van o.a.: verhuizing, nieuw rekeningnummer, emailadres of nieuwe werkgever door aan de ledenadministratie via:  https://leden.hartfunctievereniging.nl/login

Nieuwe werkgever doorgeven is belangrijk voor de accountantscontrole!

Hoe word ik lid?

Je kunt je op leden.hartfunctievereniging.nl registreren. Mocht u zich als aspirant lid willen aanmelden, dan kunt u dit aangeven bij ‘Opmerkingen’. Let op; gebruikt u een oude versie van XP welke niet meer door Windows wordt ondersteund, dan is dit niet mogelijk en vragen we u van een computer gebruik te maken welke wel deze mogelijkheid heeft.

Teruggave kosten lidmaatschap

Je kunt de kosten van je lidmaatschap van de NHV geheel of deels vergoed krijgen van je werkgever,  omdat dit lidmaatschap van  een beroepsvereniging is die aangesloten is bij een vakbond. Informeer bij jouw werkgever welke regeling voor jou van toepassing is!

Belastingvoordeel op je contributie

Als werknemer heb je het recht jouw werkgever te vragen de vakbondscontributie  en/of contributie van je beroepsvereniging te voldoen uit je brutoloon. Dit verzoek kan door de werkgever niet worden afgewezen. Je hebt daar factuur en afschrift van de incasso van de door jou betaalde contributie voor nodig!

Andere regeling

Door gebruik te maken van het meerkeuzesysteem (MKSA) kan geld worden ingezet voor tijd en tijd worden geruild voor geld, voor zover wet en CAO dit toestaan. Het belastingvoordeel hoeft dus niet bij de werkkostenregeling (WKR) te worden ondergebracht, omdat het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) hier al in voorziet bij de CAO !

Combileden NHV & NU’91 kunnen voor verdere vragen over deze regeling het NU’91 Serviceloket bellen via 030-2964144.

Vakbond NU’91

Voor vakbondszaken is de NHV per 1 januari 2016 aangesloten bij NU’91. Zij zullen vanaf deze datum onze collectieve belangen gaan behartigen.

NU’91 is een organisatie die de belangen van diverse beroepsgroepen vertegenwoordigd. In eerste instantie waren dit vooral verpleegkundigen. In de loop der tijd zijn hier echter steeds meer andere medische disciplines aan toegevoegd. De verwachting is dan ook dat dit een doorzettende trend zal zijn.

De visie van NU’91 is helder, zij willen zich sterk inzetten, overal waar mogelijk, voor de professionalisering en zeker ook de zelfstandigheid van de gezondheidszorgers. Bij NU’91 staat niet alléén de collectieve belangenbehartiging centraal, maar ook de beroepsinhoudelijke zaken. Beeldvorming, waardering en kwaliteit van onderwijs/nascholing zijn een aantal kernwaardes die NU’91, in de behartiging van de belangen, hoog in het vaandel heeft staan.

Belangrijk om te weten is dat NU’91 niet alleen onze collectieve belangen behartigt maar ook individuele belangen. NU’91 beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreide juridische afdeling. Voor individuele belangenbehartiging moet je wel lid zijn van NU’91. Leden van de NHV kunnen zich nu al aanmelden voor een duo-lidmaatschap en op die manier korting krijgen op de contributie van NU’91’

Voor meer informatie over NU’91 en het DUO lidmaatschap, zie: www.nu91.nl

Image
Image
Image
Image
Image
Image