NHV Visitagecommissie Inleiding

Indeling

In samenwerking met de Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) worden de visitaties van de hartfunctieafdelingen door visiteurs van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) gedaan. De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laboranten (SBHFL) heeft zich hierbij aangesloten. Dit voor de opleidingsaccreditatie van de te visiteren ziekenhuizen. In 2005 is de Visitatiecommissie van de NHV opgericht. Vanaf december 2007 vinden er visitaties plaats, op jaarbasis worden er tussen de 15 en 20 kwaliteitsvisitaties verricht.

Visitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale doorlichting. Elke vijf jaar wordt een kwaliteitsvisitatie op locatie uitgevoerd. Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen.

Verloop visitatie

Het gevisiteerde ziekenhuis wordt vooraf aan de visitatie gevraagd om de ziekenhuisgegevens in te vullen op een visitatie website, vervolgens wordt er een dagprogramma vastgesteld. Tijdens het dagprogramma van de kwaliteitsvisitatie vinden er diverse gesprekken plaats met o.a. leidinggevende en hartfunctielaboranten. Tevens vindt er een rondgang plaats bij de diverse hartfunctieonderzoeken zoals ECG, ergometrie, holter, echocardiografie, hartkatheterisatie en cardio-implantaten.

De criteria die men gebruikt zijn de opleidingseisen hartfunctielaborant, richtlijnen volgens de Standard Operation Procedure (SOP) van de NVVC en het Normendocument van de NHV. Tevens zal op verzoek van de SBHFL de eisen van de door de SBHFL verleende opleidingsaccreditatie van de Hartfunctieafdeling worden getoetst.

De visitatie wordt afgesloten met een visitatieverslag van de NHV welke als addendum wordt toegevoegd aan het visitatieverslag van de commissie kwaliteit van de NVVC.

De leidinggevende van de hartfunctieafdeling ontvangt het visitatieverslag van de NHV samen met de verklaring accreditatie door de SBHFL.

De SBHFL neemt deze verklaring mee in de beoordeling van de opleidingsaccreditatie van de Hartfunctieafdeling van het ziekenhuis.

In december-januari wordt bekend gemaakt door het secretariaat van de NVVC welke ziekenhuizen er het komend jaar een visitatie krijgen. Van de visitaties in 1e kwartaal worden ook de data van deze visitaties doorgegeven. Van de overige ziekenhuizen ontvangen we de data in de loop van het jaar. De meeste visitaties vinden plaats in de periode januari – mei en in de periode september – december.

Leden van de visitatiecommissie

Ingrid Smid, visitatievoorzitter
Andrea Kerdelhue, ondersteunend coördinator
Lucienne Lurling, visitatie procesbeheerder  
Tineke Geurs, begeleiding aspirantvisiteurs   
Theo Voskuil, eindredactie visitatieverslagen
Ank Adan, lid

Download hier de folder informatie  “ NHV visiteur  “

Heeft u vragen, of wilt u informatie voor de functie NHV visiteur, hiervoor kunt u direct contact opnemen met de visitatiecommissie door een mail te sturen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Image
Image
Image
Image
Image
Image